מעבדות

בניין 8, חדר 307

מעבדת המחלקה למדעי המחשב

שעות הפעילות:
פתוחה בשעות הלימוד ולפי הצורך. לתאום יש לפנות:

גב' לאה שוחמי, מרכזת המחלקה
טל': 03-5026601
דוא"ל: leas@hit.ac.il

רשימת התוכנות המותכנות במעבדה:
 

 
  • Diagram Designer
  • Gane Runner
  • Maple
  • Matlab
  • Microsoft Office
  • Visual studio
  • Microsoft windows SDK
  • MIN GW
  • Python
  • Zend Server community edition