מעבדות

בניין 2, חדר 203

מעבדת המחלקה לטכנולוגיות למידה
 
שעות הפעילות:
פתוחה בשעות הלימוד ולפי הצורך. לתאום יש לפנות:
 
גב' ירדנה סנקר,מרכזת המחלקה
טל': 03-5026612
דוא"ל:
yardenas@hit.ac.il
 
רשימת התוכנות המותקנות במעבדה:

  • Adobe Acrobat pro
  • Widget Browser
  • Adobe Design Premium 
  • Adobe Flash Builder
  • Google Chrome
  • Microsoft Office 
  • Microsoft Visual studio