מעבדות

בניין 8, חדר 101

מעבדת המחלקה למדעי המחשב

שעות הפעילות:
פתוחה בשעות הלימוד ולפי הצורך. לתאום יש לפנות:

גב' לאה שוחמי, מרכזת המחלקה
טל': 03-5026601
דוא"ל: leas@hit.ac.il  

רשימת התוכנות המותקנות במעבדה:

 
  • Wireshark
  • Altera
  • Matlab
  • Microsoft Office
  • Microsoft Visual studio
  • Modelsim SE
  • Precision Synthesis
  • Wind river
  • Xilinx ISE