מעבדות

בניין 2, חדר 101

מעבדת המחלקה לטכנולוגיות למידה
 
שעות הפעילות:
פתוחה בשעות הלימוד ולפי הצורך. לתאום יש לפנות:
 
גב' ירדנה סנקר, מרכזת המחלקה
טל': 03-5026612
דוא"ל: yardenas@hit.ac.il
 
 
רשימת התוכנות המותקנות במעבדה:

  • Adobe Design Premium
  • Google chrome
  • Microsoft Office
  • Microsoft Visual Studio
  • Windows SDK V6.OA
  • ViewletBuilder
  • Adobe Acrobat pro
  • Adobe Captivate
  • Adobe Premiere Pro