תוכנה

המכון מצייד את מעבדות המחשב במגוון יישומים התואמים לתכנית הלימודים,
הן כתוכנת המטרה לצורך הלימוד הן כתוכנות שירות ותרגול.
מרכז המחשבים מוודא עדכון מתמיד והתקנת תכונות לימוד מהמתקדמות ביותר.