תוכנה

 
המכון מצייד את מעבדות המחשב במגוון יישומים התואמים לתכנית הלימודים, הן כתוכנת המטרה לצורך הלימוד הן כתוכנות שירות ותרגול.

מרכז המחשבים מוודא עדכון מתמיד והתקנת תכונות לימוד מהמתקדמות ביותר.