שירותי רשת אל-חוטיים

בתחומי המכון ישנה פריסה כוללת של רשת אינטרנט אלחוטית.
הרשת הינה חופשית לסטודנטים ולסגל וניתן להתחברות אליה ללא צורך בסיסמא.
הרשת מאפשרת "גלישה" ברוחב פס רחב ובמהירות גבוהה.