שירותי רשת אל-חוטיים

 
בתחומי המכון ישנה פריסה כוללת של רשת אינטרנט אלחוטית.

הרשת הינה חופשית לסטודנטים ולסגל וניתן להתחברות אליה ללא צורך בסיסמא.

הרשת מאפשרת "גלישה" ברוחב פס רחב ובמהירות גבוהה.