קבלת מידע אישי באמצעות האינטרנט

מרכז המחשבים מעמיד לרשות הסטודנטים .עמדת המידע היא מערכת אישית המתעדכנת ONLINE.
מערכת השעות מתעדכנת ברמה שבועית וכוללת: ביטולי שיעורים, תזוזות ברמה יומית, חגים ומועדים,
בחינות אישיות, אפשרות בנייה של מערכת אישית מתעדכנת אוטומטית וכו'.
הגישה היא מעמדת המידע – מערכת שעות – תצוגה שבועית.