שירות הודעות אישיות לטלפון נייד

מרכז המחשבים מעמיד לשירות הסטודנט מערכת הודעות סלולארית.

המנויים בשירות זה יהנו מעדכונים שוטפים ONLINE לטלפון הנייד הפרטי שברשותם. המידע המועבר במערכת זו כולל: ביטולי שיעור, שינוי בחדרים, ציוני מבחנים (מיד עם רגע קבלת הציון ולפני הפרסום בלוחות המודעות) ועוד.

מערכת זו מעדכנת מידע הרלוונטי לסטודנט באופן אישי.
 

לאור החשיבות הרבה בה המכון רואה את נושא איכות השירות לסטודנט, יממן עבור כלל הסטודנטים את השירות וההצטרפות תהיה אוטומטית וביוזמת המכון.

 


http://www.teleclal.co.il/