פטורים להנדסאים בפקולטה להנדסה

 
תנאים הכרחיים לקבלת פטורים


ממוצע הנדסאים: לפחות 80. הפטורים ניתנים רק להנדסאי חשמל והנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים.
ציון בקורס המעניק פטור: לפחות 80.
 
 
 
מותנה בכך שהדיפלומה המהווה בסיס לבקשת הפטור התקבלה עד שש השנים לפני תחילת לימודי הסטודנט במכון.
 
מספר קורס שם הקורס במכון נ"ז הקורס המעניק את הפטור
50008 מיתוג ותכנון לוגי 3.5 אלקטרוניקה ספרתית או תורת המיתוג והדפקים
50023 מעבדה ברכיבים לוגיים 1.5 מעבדת גרעין באלקטרוניקה או מעבדה במערכות ספרתיות
50005 מעבדה להנדסת חשמל 1.5
מעבדת גרעין באלקטרוניקה או מעבדת חשמל או מעבדה לחשמל ומדידות
50183 מעבדה להתקנים אלקטרונים 1.5 מעבדת גרעין באלקטרוניקה או מעבדה באלקטרוניקה תקבילית
50016 מעגלים ספרתיים 3.5 אלקטרוניקה ספרתית אלקטרוניקה תקבילית
50013 מערכות סיפרתיות 3.5 מיתוג ותכנון לוגי
50010 מעבדה לאלקטרוניקה תקבילית 1.5 מעבדת גרעין באלקטרוניקה או מעבדה באלקטרוניקה ספרתית
50028 מיקרופרוססורים 3.5 מחשבים ומחשבים זעירים או מיקרובקרים
50030 מעבדה במיקרופרוססורים 1.5 מעבדת גרעין במחשבים או מעבדה במחשבים ובמיקרו מחשבים
60001 תכנות C 3.5 מחשבים ומיקרו מעבדים או תכנות מחשבים
55559 קורסי בחירה 3.5  
89999 לימודי תשתית 2.0  
 


מקסימום נקודות זכות שניתן לקבל עבורם פטורים: 30.5 נקודות זכות
 
הגשת הפטור תתבצע באמצעות טופס בקשה לפטור על בסיס לימודים לתואר הנדסאי בפקולטה להנדסה. את הבקשה יש להגיש למוקד השירות במזכירות האקדמית בבניין 5 קומה שנייה.
 
מי מטפל בך?
מוקד השירות, מזכירות האקדמית
מיקום: בניין 5, קומה שנייה
שעות קבלת קהל: א'-ה' 8:30-18:30
ימי ו' 8:00-12:00
דוא"ל: moked-sherut@hit.ac.il
טלפון:

03-5026555