תאריכי מועדים מיוחדים תשע"ט

 

 

מספר שעור שם שעור תאריך בחינה
61306 חישוביות וסיבוכיות אלגוריתמים 23-05-19
70078 מבוא לכלכלה מיקרו ומאקרו 23-05-19
50238 מבוא למערכות תקשורת 23-05-19
70007 סטטיסטיקה לניהול 23-05-19
60001 תכנות C 23-05-19
20077 אלגברה לינארית  24-05-19
21210 אלגוריתמים במולטימדיה ולמידת מכונה בסביבת פייתון 24-05-19
20066 מתמטיקה בדידה למדעי המחשב 24-05-19
21182 פונקציות  מרוכבות למתמטיקה 24-05-19
88005 פילוסופיה וקולנוע 24-05-19
88044 שואת יהודי אירופה 24-05-19
50012 המרת אנרגיה א' 26-05-19
70015 כלכלה תעשייתית 26-05-19
50090 מבוא להנדסת חשמל 26-05-19
50109 מבוא לרובוטיקה 26-05-19
70092 ניהול מערכות יצור 26-05-19
70017 ניהול פרוייקטים א 26-05-19
50060 עיבוד אותות ספרתי 26-05-19
20148 פיסיקה 1 למהנדסים 26-05-19
50187 תכן מערכות סולריות 26-05-19
20151 חשבון אינפיניטסימלי 1  27-05-19
70082 מבוא למערכות מידע 27-05-19
61302 תכנות לוגי 27-05-19
72001 תכנות מונחה אובייקטים 27-05-19
61307 תכנות מונחה עצמים 27-05-19
50006 התקני מוליכים למחצה 28-05-19
72057 ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים מתקדם 28-05-19
50018 בקרה א' 29-05-19
61303 מערכות בסיסי נתונים   29-05-19
70087 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה לניהול טכנולוגיה 30-05-19
20021 הסתברות  30-05-19
70083 חקר ביצועים א 30-05-19
64409 כריית נתונים 30-05-19
50053 מערכות הספק ב' 30-05-19
61202 ארגון המחשב ושפת סף 31-05-19
50046 גלים ומערכות מפולגות 31-05-19
70093 הנדסת שיטות 31-05-19
21410 הסקה סטטיסטית 31-05-19
70098 חדשנות ויזמות טכנולוגית 31-05-19
20152 חשבון אינפיניטסימלי 2 31-05-19
70097 מבוא להנדסת מכונות ותהליכי יצור 31-05-19
50008 מיתוג ותכנון לוגי 31-05-19
50011 מעגלים אלקטרוניים לינאריים 31-05-19
20157 פיסיקה 2 למהנדסים 31-05-19
20164 פיסיקה 2 לניהול טכנולוגיה 31-05-19
51105 רשתות מחשבים 31-05-19
33334 תולדות האדריכלות והעיצוב 1 31-05-19
50226 אלגורתמים ומבנה נתונים 03-06-19
21183 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות 03-06-19
50229 מבוא לארכיטקטורת מחשבים 03-06-19
61101 מבוא למדעי המחשב 03-06-19
50051 מערכות הספק אלקטרוניות 03-06-19
20172 משוואות דיפרנציאליות חלקיות למהנדסים 03-06-19
20171 משוואות דיפרנציאליות רגילות למהנדסים 03-06-19
61108 סדנה מתקדמת בתכנות 03-06-19
50140 עקרונות מכשור רפואי 03-06-19
50205 פרקים נבחרים בכימיה וביולוגיה 03-06-19
61309 תורת הגרפים 03-06-19
61309 תורת הגרפים  03-06-19
50074 אותות אקראיים 05-06-19
65335 דחיסת נתונים 05-06-19
65330 מבוא לתורת ההצפנה 05-06-19
21166 מתמטיקה דיסקרטית למתמטיקה שימושית 05-06-19
20170 פונקציות מרוכבות למהנדסים 05-06-19
20150 פיסיקה 3 למהנדסים 06-06-19
20150 פיסיקה 3 למהנדסים  06-06-19
61305 רשתות תקשורת מחשבים 05-06-19
70076 תורת המימון 05-06-19
50081 תורת הרשתות 05-06-19
61304 תורת הקומפילציה 06-06-19
62207 כלים מתמטיים 10-07-19
84070 ציונות, פוסט ציונות וזהות ישראלית חדשה 29-05-19
84095 תחנות בחיי האדם מבט אנתרופולוגי בין תרבותי 29-05-19