לוח שנה אקדמי - תשע"ז

לוח שנה אקדמי
לוח שנת הלימודים תשע"ז (2016 – 2017)

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 
לתשומת לבכם, המכון יעשה כל מאמץ על מנת לקיים את לוח השנה כפי שפורסם אולם שומר על הזכות לבצע שינויים בשל אילוצים שונים.
 

סמסטר

האירוע

יום ותאריך

 
א' היום הראשון ללימודים יום ג' ל' תשרי 1.11.2016
חנוכה יום א' כ"ה כסלו 25.12.2016 חופשה לסטודנטים
היום האחרון לסמסטר יום ב' ג' שבט 30.1.2017
מועדי א' 31.1.2017-24.2.2017
ב' היום הראשון לסמסטר ב' יום א' ל' שבט 26.2.2017
פורים יום א' י"ד אדר 12.3.2017 חופשה
היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח יום ו' י"א ניסן 7.4.2017
פסח 9.4.2017-17.4.2017 חופשה
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום א'
כ"ז ניסן
23.4.2017
הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום א' ד' אייר 30.4.2017 הלימודים מסתיימים בשעה 18:00
יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ב' ה' אייר 1.5.2017 חופשה לסטודנטים
יום העצמאות יום ג' ו' אייר 2.5.2017 חופשה
יום הסטודנט יום ב' ד' סיוון 29.5.2017 הלימודים מסתיימים בשעה 14:00
שבועות
יום ג'
יום ד'
ה' - ו' סיוון
30.5.2017
31.5.2017
חופשה
היום האחרון לסמסטר ב' יום ה' כ"א סיוון 15.6.2017
יום השלמת לימודים  יום ו' כ"ב סיוון 16.6.2017 השלמה של קורסי יום א' במסלול הגמיש
מועדי א' 18.06.2017- 14.07.2017
קיץ היום הראשון לסמסטר קיץ יום ד' י"ח תמוז 12.7.2017
ערב צום ט' באב יום ב' ח' אב 31.7.2017 הלימודים מסתיימים בשעה 18:00
צום ט' באב יום ג' ט' אב 1.8.2017 חופשה
היום האחרון לסמסטר קיץ יום ד' כ"ט אלול 19.9.2017
מועדי א' 20.10.2017- 24.09.2017
תשע"ח היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ח יום א' ב' חשוון 22.10.2017
 
 
 
טקסים
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל יום א' י"ב חשון 13.11.2016
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס לזכר יום השואה והגבורה יום ב' כ"ז ניסן 24.4.2017
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וניפגעי פעולות איבה יום א' ד' אייר
30.4.2017
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים