לוח שנה אקדמי - תשע"ו

 
לוח שנה אקדמילוח שנת הלימודים תשע"ו (2015 – 2016)

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 
לתשומת לבכם, המכון יעשה כל מאמץ על מנת לקיים את לוח השנה כפי שפורסם אולם שומר על הזכות לבצע שינויים בשל אילוצים שונים.
 

סמסטר

האירוע

יום ותאריך

 
א' היום הראשון ללימודים יום א' ה' חשוון 18.10.2015
חנוכה יום א' א' טבת 13.12.2015 חופשה
היום האחרון לסמסטר יום א' ז' שבט 17.1.2016
מועדי א' 18.1.2016-16.2.2016
ב' היום הראשון לסמסטר ב' יום ד' ח' אדר א' 17.2.2016
ערב פורים יום ד' י"ג אדר ב' 23.3.2016 לימודים מסתיימים ב 16:00
פורים יום ה' י"ד אדר ב' 24.3.2016 חופשה
היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח יום ה' י"ד ניסן 21.4.2016
פסח 22.4.2016-29.4.2016 חופשה
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום ד'
 
כ"ו ניסן
 
4.5.2016
 
הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ג' ב' אייר 10.5.2016 הלימודים מסתיימים בשעה 18:00
יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ד' ג' אייר 11.5.2016 לא יתקיימו לימודים ביום זה
יום העצמאות יום ה' ד' אייר 12.5.2016 חופשה
יום הסטודנט יום ה' י"ח אייר 12.5.2016 לא יתקיימו לימודים ביום זה
טקס הענקת תארים יום ד' כ"ד אייר 1.6.2016 הלימודים מסתיימים בשעה 16:00
היום האחרון לסמסטר ב' יום ו' כ"ו אייר 3.6.2016
מועדי א' 8.7.2016- 5.6.2016
שבועות יום א' ו' סיון 12.6.2016
קיץ היום הראשון לסמסטר קיץ יום א' ד' תמוז 10.7.2016
צום ט' באב יום א' י' אב 14.8.2016 לא יתקיימו לימודים ביום זה
היום האחרון לסמסטר קיץ יום ו' כ"ז אלול 16.9.2016
מועדי א' 31.10.2016 - 18.9.2016
תשע"ז היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ז יום ג' ל' תשרי 1.11.2016
 
 
 
טקסים
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל יום א' י"ב חשון 25.10.2015
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס לזכר יום השואה והגבורה יום ד' כ"ו ניסן 4.5.2016
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וניפגעי פעולות איבה יום ג' ב' אייר
10.5.2016
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים