תשפ''ג

 
לוח שנה לשנת הלימודים האקדמית תשפ''גלוח שנת הלימודים תשפ''ג (2022 – 2023) 

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
 
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 
לתשומת לבכם, המכון יעשה כל מאמץ על מנת לקיים את לוח השנה כפי שפורסם אולם שומר על הזכות לבצע שינויים בשל אילוצים שונים.
 

סמסטר

האירוע

יום ותאריך

 
א'

היום הראשון ללימודים

 

יום א' 23.10.2022  
בחירות לכנסת ישראל יום ג' 01.11.2022 חופשה
חופשת חנוכה יום א' 25.12.2022 חופשה לסטודנטים
היום האחרון לסמסטר יום א' 22.01.2023  
מועדי א' 23.1.2023 עד 17.2.2023
ב' היום הראשון לסמסטר ב' יום א' 19.2.2023  
תענית אסתר יום ב' 06.3.2023 הלימודים מסתיימים ב 16:00
פורים יום ג' 07.3.2023 חופשה
היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח יום ג' 04.4.2023  
פסח 05.04.2023 עד 12.04.2023 חופשה
היום הראשון ללימודים אחרי חופשת פסח
יום ה'
13.04.2023  
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ב'
17.04.2023

ייתקים טקס בין השעות 13:00-14:00

בזמן הטקס לא ייתקימו לימודים

הלימודים מסתיימים בשעה 19:00

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ב' 24.04.2023

ייתקיים טקס בין השעות 13:00-14:00

בזמן הטקס לא ייתקימו לימודים

הלימודים מסתיימים בשעה 19:00

יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ג' 25.04.2023 חופשה
יום העצמאות יום ד' 26.04.2023 חופשה
שבועות יום ה', ו' 25-26.05.2023 חופשה
היום האחרון לסמסטר ב'

יום ו'

02.06.2023

 
ימי השלמה א', ב'
04-05.06.2023
לימודי השלמות לשיעורים שבוטלו בשל חגים ומועדים. ייתכנו מבחנים באנגלית ולימודים כלליים
מועדי א' 05.06.2023 עד 30.6.2023
קיץ היום הראשון לסמסטר קיץ יום א' 02.07.2023  
ערב צום ט' באב יום ד' 26.07.2023 לימודים מסתיימים בשעה 18:00
צום ט' באב יום ה' 27.07.2023 חופשה
היום האחרון לסמסטר קיץ יום ו' 08.09.2023  
יום השלמה יום א' 10.09.2023 לימודי השלמות לשיעורים שבוטלו בשל חגים ומועדים. ייתכנו מבחנים באנגלית ולימודים כלליים
מועדי א' 10.09.2023 עד 13.10.2023
תשפ"ד היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשפ"ד יום א' 15.10.2023
 
 
 
טקסים
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל יום א' 06.11.2022 לא ייתקימו לימודים בין השעות 13:00-14:00
טקס יום הזיכרון  לשואה ולגבורה יום ב' 17.04.2023 לא ייתקימו לימודים בין השעות 13:00-14:00
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וניפגעי פעולות איבה יום ב'
24.04.2023
לא ייתקימו לימודים בין השעות 13:00-14:00

 

פעילות אגודת הסטודנטים

 

פעילות אגודת הסטודנטים תתקיים ע"פ הנחיות משרד הבריאות.

 

הפנינג תחילת שנת הלימודים 25-27.10.2022 הפנינג פתיחת הלימודים בשלושת הימים הראשונים של סמסטר א'. מידי יום יתקיימו הפסקות לימודים בנות שעה בין השעות 13:00-14:00 ו- 16:00-17:00.
הפנינג פורים 05.03.2023

הפסקת לימודים בין השעות 13:00-14:00

ובין  השעות- 16:00-17:00.

יום הסטודנט

01.06.2023

ביום זה הלימודים במכון יסתיימו בשעה 16:00