לוח שנה אקדמי - תשפ''ב

 
לוח שנה לשנת הלימודים האקדמית תשפ''אלוח שנת הלימודים תשפ''ב (2021 – 2022) 

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
 
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 
לתשומת לבכם, המכון יעשה כל מאמץ על מנת לקיים את לוח השנה כפי שפורסם אולם שומר על הזכות לבצע שינויים בשל אילוצים שונים.
 

סמסטר

האירוע

יום ותאריך

 
א'

היום הראשון ללימודים

 

יום א' 17.10.2021  
חופשת חנוכה יום א' 5.12.2021 חופשה לסטודנטים
היום האחרון לסמסטר יום א' 16.1.2022  
מועדי א' 17.1.2022 עד 11.2.2022
ב' היום הראשון לסמסטר ב' יום א' 13.2.2022  
תענית אסתר יום ד' 16.3.2022 הלימודים מסתיימים ב 16:00
פורים יום ה' 17.3.2022 חופשה
היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח יום ה' 14.4.2022  
פסח 15.4.2022 עד 22.4.2022 חופשה
היום הראשון ללימודים אחרי חופשת פסח
יום א'
24.4.2022  
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ד'
27.4.2022
הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ג' 3.5.2022 הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ד' 4.5.2022 חופשה
יום העצמאות יום ה' 5.5.2022 חופשה
היום האחרון לסמסטר ב'

יום ו'

27.5.2022

 
ימי השלמה
יום א'-ג'
29-31.5.2022
 
מועדי א' 30.5.2022 עד 24.6.2022
קיץ היום הראשון לסמסטר קיץ יום א' 3.7.2022  
צום ט' באב יום א' 7.8.2022 חופשה
היום האחרון לסמסטר קיץ יום א' 11.9.2022  
מועדי א' 12.09.2022 עד 21.10.2022
תשפ"ג היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשפ"ג יום א' 23.10.2022
 
 
 
טקסים
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל יום ב' 18.10.2021
הטקס יתקיים בשעות 13:00-14:00. 
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים.
טקס יום הזיכרון  לשואה ולגבורה יום ה' 28.4.2022
הטקס יתקיים בשעות 10:00-11:00. 
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וניפגעי פעולות איבה יום ג'
3.5.2022
הטקס יתקיים בשעות 13:00-14:00. 
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים.

 

פעילות אגודת הסטודנטים

 

פעילות אגודת הסטודנטים תתקיים ע"פ הנחיות משרד הבריאות.

 

הפנינג תחילת שנת הלימודים 19-21.10.2021 הפסקות לימודים בנות שעה בין השעות:
13:00-14:00 ו- 16:00-17:00
הפנינג פורים 15.3.2022
הפסקות לימודים בנות שעה בין השעות:
13:00-14:00 ו- 16:00-17:00
יום הסטודנט
באחד מימי חמישי בסמסטר ב' - טרם נקבע תאריך מדויק