ועדות משמעת

החלטות ועדת משמעת מיום 10.11.13

 
נכחו 
פרופ' גד צ'רני  (יו"ר), ד"ר יובל בק, פרופ' אריה בן דוד,  ד"ר רונן שושניק, סיון גנון (יו"ר אגודת הסטודנטים), עו"ד שרון ווסוקי-שפינדלר יועצת משפטית, ד"ר מיכל סלע, ראש מינהל סטודנטים, עו"ד דותן לוי , יועץ משפטי- אגודת הסטודנטים.
התנצל: ד"ר אלכסנדר ספיבק.
 

תקרית אלימה בין שני סטודנטים

הוועדה דנה בתקיפה פיסית של סטודנט על ידי סטודנט אחר שאירעה בתחנת אוטובוס ביציאה מהמכון כתוצאה מוויכוח שהחל בשיעור.
הוועדה שמעה את שני הסטודנטים ובדקה את כל המידע שהובא לידיעתה.

החלטת הוועדה :
א. השעיה מהלימודים למשך  סמס' א' תשע"ד
ב. עונש על תנאי- הרחקה לצמיתות במקרה של אלימות חוזרת, גם מילולית.
ג. 50 שעות פעילות בקהילת המכון
ד. כתיבת מכתב התנצלות המופנה לסטודנט עם העתק לוועדה.