ועדות משמעת

פרוטוקול ועדת משמעת מתאריך 29/1/19


נכחו:
 ד"ר נעמי זיתוני - יו"ר הוועדה

חברים: ד"ר מאיר ארבל, ד"ר מרק טרכטנברוט, ד"ר דן כהן וקס, מר נדב לוי- נציג אגודת הסטודנטים והגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי
משתתפים: עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר 
מרכזת הוועדה: יערה גולן


הוועדה דנה בשש תלונות: 

 

תלונה מס' 1:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנטית מהפקולטה לניהול טכנולוגיה.  


גרסת המשגיחה:

"הסטודנטית נמצאה עם יותר דפי נוסחאות ממה שהיה צריך להכניס לבחינה. בנוסף שיקרה שהמרצה מאשר לה כי יש לי אישור מיוחד ממרכז הנגישות. לפי המרצה חל איסור להכניס יותר משני דפים לבחינה לאף אחד כולל בעלי אישורים ממרכז הנגישות והדבר נמסר לסטודנטים בכיתה בזמן השיעור. למרות זאת הסטודנטית נכנסה עם ארבעה דפים".  

 

גרסת הסטודנטית:

"בתחילת הבחינה פניתי למשגיחה וביקשתי ממנה לבדוק לי את הדפי נוסחאות כי יש לי אישור להכניס דף נוסחאות מורחב. למשגיחה לא הייתה תשובה וכשאחראית המשגיחות הגיעה היא לקחה לי את שני דפי הנוסחאות הנוספים (שניים נשארו אצלי) והמשכתי בבחינה".
ד"ר זיתוני: "את יודעת שצריך את אישורו של המרצה להכניס דף נוסחאות מורחב, בנוסף לאישור שקיבלת ממרכז הנגישות"? 
הסטודנטית: "המרצה לא אמר כלום מראש"
ד"ר זיתוני: "יש לבדוק עם המרצה לפני הבחינה ולקבל את אישורו. איך את מצפה שבתחילת הבחינה ניתן לתקשר עם המרצה"? 
הסטודנטית: "אני הייתי הוגנת בכך ששאלתי את הבוחנת בתחילת הבחינה אם ניתן להכניס עוד שני דפים ממה שאושר, בעקבות האישור המיוחד שלי".  

 

החלטת הוועדה: 
הוועדה החליטה כי הסטודנטית אשמה לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על מכתב נזיפה חמורה והערה בתיק האישי. 

 

תלונה מס' 2:

התלונה הוגשה ע"י אחראית משגיחים בקורס כלפי סטודנט מהפקולטה לטכנולוגיות למידה. 

 

גרסה של אחראית משגיחים:

"הסטודנט נמצא עם טלפון נייד בכיסו בזמן הבחינה. כשניגשתי אליו וביקשתי שיוציא את מה שיש לו בכיס הוא אמר שזה רק מחשבון שנשאר אצלו מהקורס הקודם. וכשאמרתי לו שאני לראות את "המחשבון" אז הוא הוציא את הנייד והוא היה דולק".

 

גרסת הסטודנט:

"הנייד שלי היה בכיס ולא שמתי לב שהוא נמצא שם, למרות ההתראות שקיבלנו לשים את הניידים בתיק. כשאחראית על הבחינות נכנסה היא קלטה שאני לחוץ ומתעסק עם משהו בכיס והוספתי חטא על פשע כשאמרתי לה שמדובר במחשבון. נוצרה סיטואציה לא נעימה בכלל ואני מקבל את הגזרה ככל שתהיה".  

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת קורס והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 3:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות בקורס כלפי סטודנט מהפקולטה לניהול טכנולוגיה.  

 

גרסת המשגיחה:

"הסטודנט יצא לשירותים עם פלאפון בכיס. הפניתי את תשומת ליבו שאין להיות במבחן עם פלאפון והוא השיב שבכל המבחנים הוא יושב עם נייד בכיס". 

 

גרסת הסטודנט:  

"אין לי תירוץ, שכחתי לשים את הנייד בתיק". 

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת קורס והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 4:

התלונה הוגשה ע"י מנהלת מדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.  

 

גרסתה מנהלת מדור בחינות:

"במהלך ביקורת שאני עושה בכיתות בזמן הבחינות, ראיתי אצל הסטודנט יותר מידי דפי נוסחאות. ניגשתי אליו ובדקתי את הדפים, השארתי לו את מה שהמרצה נתן לבחינה ואת השאר לקחתי . ביקשתי ממנו לרשום את מספר הזהות שלו והוא רשם מספר ת.ז שלא תואם לת.ז שרשומה על גבי הבחינה שלו". 

 

גרסת הסטודנט:

"אין לי מה להגיד כדי להצדיק את מה שעשיתי. רשמתי מספר ת.ז שהוא לא שלי על גבי הדפים, באותו רגע לא הייתי אני- הייתי לחוץ".

 

החלטת הוועדה:
הוועדה רואה בחומרה רבה את המעשה והחליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיפים 6.3,6.4, 6.5 לתקנון המשמעת והוחלט על פסילת קורס, הרחקה מסמסטר ב' תשע"ט והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 5: 

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.  

 

גרסת המשגיחה:

"הסטודנט נמצא בעת הבחינה עם פלאפון ביד". 
הסטודנט לא הגיע לוועדת משמעת והועדה נאלצה בעניינו בהיעדרו. 

 

החלטת הוועדה: 
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת קורס, עיכוב ברישום לקורס זה בסמסטר ב' תשע"ט והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 6: 

התלונה הוגשה ע"י  משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.  

 

גרסת המשגיחה:

"לפי בקשת המרצה, על כל סטודנט, בסיום הבחינה, לצרף את דפי העזר המותרים. בין הדפים היו שני דפים שהמרצה פסל". 

 

גרסת הסטודנט:

יש כשל קטן בנהלים, כלומר מי שעושה מועד ב' צריך להכין פעמיים דפי נוסחאות כי הדרישות הן דפי
נוסחאות בכתב יד ולא דפים מצולמים. לגבי המבחן הנ"ל, לא הספקתי להכין שוב דפי נוסחאות אז לקחתי דפים שהיו זמינים. אין בדפים תוכן אסור, אלא רק שהם מצולמים. אני בן 42, נשוי, ילדים, עבודה וקשה לי, מבחינת זמן, להכין ולכתוב 4 עמודים".

 

החלטת הוועדה: 
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת.
ע"פ החלטת הרוב, הועדה החליטה על מכתב נזיפה, פסילת קורס והערה בתיק האישי.