ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 2.8.16

 
נכחו:
ד"ר נעמי זיתוני, ד"ר עמוס ברדע, ד"ר מאיר ארבל- דיקאן סטודנטים, ד"ר לדרמן דרור, עו"ד דותן לוי- עו"ד אגודת הסטודנטים, מר עמרי שמחי- יו"ר אגודת הסטודנטים עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.
 
מרכזת הוועדה:

הוועדה דנה בתלונה אחת:
מרצה הגיש תלונה על שני הסטודנטים בשל שהגישו מטלת סיום בקורס כאשר שתי המטלות זהות.
החלטת הוועדה: לפסול את שתי העבודות וחזרה על הקורס.