ועדות משמעת

החלטות ועדת המשמעת המוסדית מתאריך 10.6.09

בחודש אפריל 2009 הגיעה למכון תלונה מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה על רמייה בבחינת מיון ממוחשבת באנגלית (מבחן אמיר"ם). התלונה התייחסה לשני סטודנטים במכון, ונכתב בה כי בבחינה שהתקיימה בין כתלי המכון בינואר 2008 התייצב לבחינה אחד הסטודנטים במקום חברו. כשהתברר כי הציון שהושג אינו תואם ציונים קודמים של הסטודנט, הוא הוזמן לבחינה חוזרת, שגם אליה התייצב חברו. לאחר שיחה עם הסטודנט המתחזה הוא הודה בביצוע העבירה. הוגשה תלונה למשטרה, שפתחה לשניהם תיקים פליליים!

 

 

שני הסטודנטים זומנו לוועדת המשמעת המוסדית. הם הציגו בפני חברי הוועדה מכתב ובו הם מביעים חרטה והתנצלות על המעשה שעשו.

 

לאור העובדה שלשניהם נרשם רישום פלילי ל-7 שנים על כל המשתמע מכך, ולאור ההתנצלות שלהם הוחלט בוועדה כי:

  1. ציון האנגלית שהושג במרמה יימחק
  2.  תירשם הערת אזהרה בתיקם האישי
  3.  בשנת הלימודים תש"ע יחויב כל אחד מהם בפעילות של עזרה לקהילה בהיקף של 50 שעות.