יועצים אקדמיים

יועצים אקדמיים בפקולטה למדעים

 

 

לתלמידי המחלקה למדעי המחשב

 

שנה

שם היועץ

ראש המחלקה ד"ר איילת בוטמן
שנה א'
שנה ב' ד"ר אהובה מועלם
שנה ג' ד''ר מרק קורנבליט
למקצועות המתמטיקה

 

לתלמידי המחלקה למתמטיקה שימושית

 

שנה

שם היועץ

יועץ שנים א' ב' ג'
וסטודנטים במצב אקדמי לא תקין
ד"ר ירמיהו קמינסקי

 

לתלמידי הפקולטה להנדסה במסגרת לימודי הפקולטה למדעים

 

שנה

שם היועץ

יועץ לתלמידי הנדסה פרופ' איליה ריפס