יועצים אקדמיים

יועצים אקדמיים בפקולטה למדעים

 

 

לתלמידי המחלקה למדעי המחשב

 

שנה

שם היועץ

ראש המחלקה ד"ר יהונתן שלר
שנה א'
שנה ב' מר אמנון רחמנוב
שנה ג' ד''ר מרק קורנבליט
למקצועות המתמטיקה

 

 

לתלמידי המחלקה למתמטיקה שימושית

 

שנה

שם היועץ

יועץ שנים א' ב' ג'
וסטודנטים במצב אקדמי לא תקין
ד"ר ירמיהו קמינסקי

 

 

לתלמידי הפקולטה להנדסה במסגרת לימודי הפקולטה למדעים

 

תחום

שם היועץ

מתמטיקה ד"ר אלכס ספיבק
פיסיקה פרופ' איליה ריפס

 

 

 

לתלמידי הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול טכנולוגיה במסגרת לימודי הפקולטה למדעים

 

תחום

שם היועץ

מתמטיקה ד"ר אלעד שגב
פיסיקה ד"ר אלכסנדר לייכטמן