קול קורא לסטודנטים

 

לקבלת מלגה עבור פרויקטי גמר בתחום החברתי / הקהילתי
 
היחידה למעורבות חברתית בדקנאט הסטודנטים פועלת לקידום ולעידוד מעורבות חברתית של הסטודנטים הלומדים במכון הטכנולוגי חולון.
 
כחלק מפעילות זו, סטודנטיות וסטודנטים בשנה האחרונה לתואר, אשר יבצעו את פרויקט הגמר שלהם בתחום חברתי / קהילתי יהיו זכאים למלגה בגובה של 1500 ₪.
 
המלגה ניתנת בעבור הטמעת הפרויקטים בקהילה ובעבור החזרים על חומרי הגלם לפרויקט. שיקול הדעת בבחירת הפרויקטים הנבחרים יהיה רק בהיבטים החברתיים והקהילתיים של הפרויקט. אין לדקנאט הסטודנטים שיקול דעת בהיבטים המקצועיים של הפרויקט.
 
סטודנטים המעוניינים במלגה ואשר עומדים בקריטריונים המפורטים בהמשך למסמך זה, מתבקשים למלא את הטופס המצורף עד לתאריך 31/12/2017.
 
לתשומת לבכם, מספר המלגות הינו מוגבל!
 
לשאלות ובירורים ניתן לפנות ליפה סיטבון במייל yafasit@hit.ac.il
 
רשאים להגיש בקשה:
 
  • סטודנטים מכל הפקולטות המגישים פרויקט גמר בשנה"ל תשע"ח (ואשר אושר להם הפרויקט על ידי המנחה האקדמי).
  • סטודנטים המגישים פרויקט גמר בתחום חברתי לעמותה /מלכ"ר (מוכר ורשום ברשם העמותות), "לרבות בתי ספר, גני ילדים, בתי חולים וכד". במידה של ספק לגבי ארגון מסוים אם הוא עמותה/ מלכ"ר, ניתן לפנות במידת הצורך אלינו לבירור.
  • הפרויקטים עומדים בכל תנאי הסף כמצוין להלן.

 

קריטריונים:
 
  1. הפרויקטים ייבחרו מראש ולא בדיעבד. על הסטודנטים לציין מראש מה הרכיב הקהילתי או החברתי של הפרויקט ואיך הוא בא לידי ביטוי בפרויקט הגמר.
  2. הפרויקט מתבצע תוך כדי מחקר משותף עם הקהילה ולמידה מהשטח.
  3. תוצר הפרויקט מגיע לקהילה.
  4. מתקיים תהליך הטמעת התוצר בקהילה, שלא במסגרת הגשת פרויקט הגמר.
  5. תינתן עדיפות לפרויקטים רב תרבותיים, למשל - בתחומים של היכרות עם אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית (חברה ערבית, חרדית, אתיופית וכד') , בתחומים של הנגשת ידע ועוד.
  6. המלגה תינתן רק באישור המנחה על סיום הפרויקט בשלמותו מבחינת מילוי כל ההתחייבויות שפורטו לעיל, ולא יאוחר מחודש אוקטובר 2018. (סטודנט שיגיש את הפרויקט אחרי מועד זה לא יוכל לקבל את המלגה).

שדות המסומנים ב (*) הם שדות חובה

כן
לא

כן
לא