פעילות 2020

היחידה להכוון תעסוקתי בדקאנט הסטודנטים מזמינה אתכם למפגש בנושא כניסה לשוק העבודה והכנה ליריד התעסוקה ב-HIT

מרכז היזמות והיחידה להכוון תעסוקתי בדקאנט הסטודנטים מזמינים סטודנטים ובוגרים מכלל הפקולטות למפגש בנושא ראיונות עבודה

היחידה להכוון תעסוקתי בדקאנט הסטודנטים מזמינה אתכם למפגש זרקור עם חברת Schneider Electric.