פעילות 2017

סדנת Linked in ככלי למציאת עבודה ומינוף הקריירה לסטודנטים ובוגרים