פעילות 2016

סדנאות כתיבת קו"ח והכנה לקראת יריד תעסוקה

ג