פעילות 2016

מפגש זרקור של התעשייה האווירית לגיוס בקרי לווין