פעילות 2016

סדנת Linked in ככלי למציאת עבודה ומינוף הקריירה לסטודנטים ובוגרים