פעילות 2015

סדנה לכתיבת קורות חיים לקראת יריד התעסוקה