קים ריין

חדשנות ובינלאומיות, מחקר
אחראית תוכניות בינלאומיות