ד"ר צחי צדוק פרץ

המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
מרצה בכיר

Dr. Tsachi Tsadok
The Department of Digital Technologies in Medicine
Senior Lecturer