עדי בר משה

בית הספר ללימודים רב-תחומיים
רכזת פקולטה