סול כהן

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה
מ"מ רכזת פקולטה