נעמי שמאי

המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
מנהלת פיתוח קורסים משולבים