נוריטדין חנלייב

הפקולטה למדעים
אחראי IT של המרכז למידול מתמטי