משה דקלו

המרכז לקידום הוראה
ממונה על מערך הלמידה הדיגיטלי