מרינה מיכאלי

חדשנות ובינלאומיות, מחקר
רכזת Capacity Building