מירי אסייס

הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
מנהלת לשכת דקן