מיכל יעקובוב

הפקולטה למדעים
רכזת תוכניות בינלאומיות