מיכאל שלר

המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
מנהל מסדי נתונים