לינור ליסבודר

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה
רכזת פקולטה