ישראל שמעון זלצמן

מרצה

zaltzman Israel shimon
lecture