יעקב גוטליב

לשכת מנכ"ל
עוזר מנכ"ל לעניינים לוגיסטיים