חן אילוז

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה
ראש מנהל