דניאל סמרג'אן

המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
מפתח אפליקציה