דן מילר

המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
אחראי אקדמי על מעבדות מחשבים