פרופ' בוריס פיינברג

הפקולטה למדעים
פרופ' מן המניין

Prof Boris Fainberg
Faculty of Sciences
Full Professor of Chemical Physics
Download CV