אריה )אריק קריכלי

הפקולטה לעיצוב
עוזר דקן לעניינים לוגיסטיים