אלכסנדר פסטוחוב

הפקולטה לעיצוב
רכז אינטגרציה ומערכות מחשוב