כתבות ואירועים

כתבות ואירועים

קורס גרפיקה ממוחשבת ייחודי לנשות המגזר החרדי נפתח במכון