כתבות ואירועים

כתבות ואירועים

מניעת הטרדה מינית במכון טכנולוגי חולון.

לאחרונה התקיימה במכון הרצאה בנושא מניעת הטרדה מינית.
 
הגל האחרון של התלונות על הטרדות מיניות בארץ ובעולם מעלה נושא חשוב זה לשיח החינוכי.
את ההרצאה העביר אביב יהלום, פעיל חברתי למען שוויון מגדרי ומניעת אלימות כלפי נשים,
בעל תואר MA בלימודי מגדר, יועץ ארגוני ומנחה קבוצות.
 
 
 
HIT, כמוסד להשכלה גבוהה, רואה את עצמו מחויב ליצירת סביבה לימודית שוויונית, שאין בה התנהגויות מיניות פוגעות. המכון רואה בהטרדה המינית פגיעה בזכויות הסטודנט/ית ללמוד ולהתפתח באווירה שוויונית, המשוחררת מאפליה על רקע מיני.
 
הטרדה מינית מונעת מן המוטרדים/ות הזדמנות שווה למימוש יכולותיהם/ן האקדמית והמקצועית. לפיכך, בנושא זה המכון נוקט מדיניות ברורה, שמטרותיה הן: מניעת מקרים של הטרדה מינית במכון, ובירור וטיפול בכל מקרה לגופו. במטרה להבטיח, כי מכון טכנולוגי חולון ישמש מקום עבודה ולימודים, שאין בהם הטרדה מינית, או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, פועלת במכון נציבה למניעת הטרדה מינית, מכוח "החוק למניעת הטרדה מינית" ועל פי התקנון למניעת הטרדה מינית