סיפורי סגל

דנית ממרוד-כהן, עוזרת דקאן הפקולטה למדעים