סיפורי סטודנטיות

ורד בארי

בת 27, סטודנטית שנה ג' לתואר ראשון בפקולטה לטכנולוגיות למידה.
 
 
האם קיים לדעתך שוויון מגדרי ומה היית רוצה לתקן / להוסיף?
 
לא, ניתן לראות זאת החל בפערי השכר הקיימים במשק דרך כמות הנשים במשרות בכירות ואפילו דרך שמות רחובות אשר גם בהן ישנו ייצוג מועט וכמעט אפסי של נשים ביחס לייצוג הגברי. הייתי רוצה לראות יותר נשים במשרות בכירות ואף בממשלה בתפקידים מרכזיים. אני מאמינה שבצורה זו הן יהוו דוגמא אישית לבנות צעירות שירצו לחקות אותן וישאפו להוביל ולשנות.
 
אבל אם היה שינוי קטן שהייתי יכולה להכניס, הייתי שמחה להוסיף יותר תכנים על נשים שהשפיעו במהלך ההיסטוריה, לתוכנית הלימודים.
 
 
 
מי האישה שהכי השפיעה עלייך או מהווה מודל עבורך?
 
אחת הנשים שהשפיעו עליי הייתה סבתי מזל ז"ל, אשר תמיד אמרה לי כי על אישה להיות משכילה, ולעמוד בפני עצמה ללא תלות באף אדם אחר.
 
 
מה העצה הטובה ביותר שהיית נותנת לבתך או לאשה אחרת?
 
ללכת אחרי מה שאת מאמינה בו גם אם אנשים או החברה אומרים לך אחרת.
 
 
חדשות